Computer Supported Collaborative Learning (CSCL)

Fra slutningen af 1980’ne hvor det - de ’primitive elektroniske netværk’ til trods - blev mere og mere almindeligt at udnytte disse netværk i samarbejder på tværs af verdensdele, lande og regioner steg også interessen for at forstå, hvad det var disse netværk kunne bibringe et samarbejde såvel fagligt som pædagogisk og socialt.

De tidligste år i de elektroniske netværks væren var præget af mange forskelle begreber, gennem hvilke man prøvede at samle en forståelse af netværkernes betydning og indflydelse på resultaterne  af samarbejdsprojekter, hvor man var uafhængig af tid og sted men havde adgang til en hurtig informationsudveksling.

Et af de tidlige begreber som ’Computer Supported Collaborative Work (CSCW) fokuserede naturligt nok mere på teknologierne. I dag er vi selvfølgelig også interesserede i teknologierne; men med den kolossale teknologiske udvikling der er sket, er vores interesse naturligt flyttet mod hvad der sker med læreprocesserne, samarbejdet og socialiseringen når vi bruger it. Netop disse begreber er centrale i begrebet ’Computer Supported Collaborative Learning’ CSCL.

CSCL er på intet tidspunkt tænkt som en erstatning for det fysiske møde, men som et supplement i de læringssituationer, hvor enkeltpersoner eller grupper indgår i et samarbejde om et fælles projekt. Begreber som ’at lære sammen’ og 'at etablere ny forståelse og indsigt’ er således vigtige omdrejningspunkter i CSCL-projekterne.

Man vil typisk se etableringen af CSCL-projekter, hvor det ikke er muligt for enkeltpersoner eller grupper at mødes fysisk; men også i projekter, hvor man ønsker at bygge på den kulturelle diversitet, der naturligt er mellem forskellige lande, regioner etc. og som kan være med til at styrke den enkeltes eller gruppes forståelse og indsigt i de temaer og emner man arbejder med.

Ønsker du at læse mere om CSCL og teorierne bag, vil vi foreslå, at du kigger ind her på CSCL theories (by Jy Wana Daphne Lin Hsiao).

             

 

     
Ide & oplæg: Viljenka Savli, Slovenien


31.03.2010 15:48