Undervisnings-materialer
Projekt idéer & Eksempler
Men hvordan?>>
Støttemuligheder
Hvad du også bør vide

  
 
 

 

ESP- CSCL projekter

Rækken af CSCL-projekter, der er afviklet gennem årene spænder meget bredt over skolens fag. Kommunikationssproget aftales mellem lærerne; men i hovedparten af projekterne har man brugt engelsk, tysk, fransk, spansk eller modersmålet – her hjemme dansk.

Som eksempler på CSCL samarbejdsprojekter kan nævnes:  

Nogle af projekterne er beskrevet og lagt ind på en webadresse. Vi har her medtaget nogle få af disse beskrivelser, som måske kan være til inspiration for kolleger, der gerne selv vil i gang med et teleprojekt, eller måske er interesseret i at deltage i ét, hvis der er mulighed herfor.

For nogle projekters vedkommende ligger vi inde med beskrivelser i mere traditionelle udgaver. De kan rekvireres ved henvendelse til:
 

Birte Kjær Peulicke

 

             

 

     
Ide & oplæg: Viljenka Savli, Slovenien