ESP konferencer >>


Tidligere og kommende
ESP konferencer


- - NB! - -

Næste konference finder sted i

Bolzano / Bozen
Sydtyrol

Italien

19. - 23. marts 2014

 

 

 

Siden etableringen af European Schools Project, ESP, har de årlige lærerkonferencer, som afholdes på skift i de europæiske lande tilknyttet projektet været det centrale omdrejningspunkt for det internationale samarbejde.  

Hver konference har et overordnet tema som udgangspunkt for de forskellige aktiviteter, der har til formål at give deltagerne indblik i den seneste udvikling inden for hhv. it og pædagogik. 

Et andet vigtigt formål er at give deltagerne mulighed for at skabe kontakter og indgå aftaler med henblik på at etablere samarbejdsprojekter. På konferencerne veksles mellem oplæg og workshops, hvor der i de sidstnævnte præsenteres og evalueres afviklede internationale virtuelle samarbejdsprojekter. 

I perioden 2001-04 deltog 9 lande i ESP netværket i et Comenius3 netværksprojekt: ECOLE.

Erfaringer såvel som resultater fra dette netværk og Comenius 3 netværket COMP@CT, som indgik i samarbejdet med ESP i 2000, har bidraget med indhold af ESP konferencerne. 

Desuden har samarbejdet med de to netværk betydet, at der siden 2001 er afviklet Comenius kontakt seminarer i forbindelse med ESP konferencerne, samt at ESP konferencerne er blevet betragtet som efteruddannelseskurser. Dette har betydet, at flere deltagere har haft mulighed for at søge om Comenius stipendier til deltagelse i konferencerne.

Birte Kjær Peulicke

             

 

     
Ide & oplæg: Viljenka Savli, Slovenien