ESP>>
 
Skoler
ESP-International 
 
 

 

Et rids af ESP Danmarks historie

             

 

De første danske ´teleprojekter’ så dagens lys i 1987 under navnet ´Skoler i netværk’. ’Skoler i Netværk’ var et delprojekt under IT forskningsprojektet ’INFA’ på Danmarks Lærerhøjskole.

Fire danske skoler og fire skoler i Stockport, England brugte e-mail som kommunikationsværktøj i deres samarbejde.
Emnerne, man samarbejdede om, tog deres udgangspunkt dels i de lokale læseplaner, dels i emner af fælles menneskelig interesse og tilpasset elevernes alderstrin som: ”Her er jeg – hvem er du?”, min skole, skoleaviser, truede dyrearter, m.fl.. I løbet af de første to år tilsluttede skoler i Island, Canada og USA sig ligeledes samarbejdet.

På universitetet i Amsterdam afviklede man ligeledes i 1987-88 et pilotprojekt mellem en hollandsk og en canadisk klasse. Projektet var så vellykket, at man det følgende år havde de første skitser klar til et europæisk netværk: European Schools Project, som i første omgang omfattede skoler i Holland, England og Tyskland. Læs mere HER.

To år efter igangsættelsen etablerede ´Skoler i Netværk´ et samarbejde med European Schools Project (ESP). De to projekter havde pædagogisk som organisatorisk mange ligheder. Den første egentlige ESP konference blev således afholdt i Danmark i 1990. Læs mere HER.

I 1998 skiftede ’Skoler i Netværk’ navn til ’ European Schools Project-DK'.

Projektet førte de følgende år en omskiftelig tilværelse med hensyn til placering. Først lå det under Danmarks Lærerhøjskole, derefter Danmarks Pædagogiske Universitet, så CVU København og Nordsjælland og fra 2008 Professionshøjskolen UCC. Tilknytningen allerede fra 2004 til CICED/Centre for International Cooperation in Education, Professionshøjskolen UCC betød, at projektet fik en naturlig placering som en del af CICEDs internationale aktiviteter.

I 2006 overlod Kirsten M. Anttila og Mogens Eriksen, der havde været igangsættere i Danmark, nationale koordinatorer i ESP samt medlemmer af ESPs internationale styregruppe, ESP koordinatorfunktionen til Birte Kjær Peulicke. De to første fungerer nu som senior konsulenter og mentorer omkring arbejdet. 

ESP netværket udgør en af grundpillerne i CICEDs/Professionshøjskolen UCCs arbejde omkring udviklingen af det globale perspektiv i grundskolen.

 

 

Birte Kjær Peulicke

 

     
Ide & oplæg: Viljenka Savli, Slovenien