Efteruddannelse
Europa >>
 
  

Efteruddannelseskurser i Europa

 

Comenius efteruddannelseskurser

Desværre er mange lærere stadig ikke bekendt med de muligheder for efteruddannelseskurser, der er godkendt af EU (Comenius) eller Europarådet.

 

Kurserne spænder fagligt vidt, og man kan finde kurser stort set inden for alle fagområder. Se yderligere informationer i Comenius kataloget på Styrelsen for Intrenational Uddannelses hjemmeside: http://www.iu.dk/

 

Et legat til et Comenius efteruddannelseskursus, som kan søges gennem CIRIUS, dækker kursusafgift, rejse og ophold, men ikke vikarudgifter. Vær opmærksom på, at der søges flere gange om året, og at deadlines er afhængige af, hvornår på året kurset finder sted.

Ansøgningsskemaer kan downloades direkte fra Styrelsen for Intrenational Uddannelses hjemmeside: http://www.iu.dk/

 

eLearning kursus

Et af mange ’spin off’ inden for ESP samarbejdet er ECOLE kurset, som er baseret på de erfaringer, der er høstet fra ESP projektets begyndelse i 1987 frem til nu. Kursets basisdel blev udviklet i perioden 2001-04, hvor ni af ESP-koordinatorerne og deres respektive institutioner deltog i et EU/Comenius finansieret netværksprojekt: ECOLE

 

ECOLE kurset bliver opdateret løbende og fremtræder nu i både en dansk og en engelsk version.

 

ECOLE Kurset er et online eller eLearning kursus, der henvender sig til lærere, som for første gang skal i gang med et virtuelt internationalt samarbejdsprojekt. Partnere i to forskellige lande har fx mulighed for at deltage i kurset samtidigt. Underviserne vil sidde i Danmark, og undervisningen vil foregå på engelsk. Nærmere informationer fås på ECOLEs danske hjemmeside: www.ecole.dk/dk  hvorfra kursusinstruktørerne kan kontaktes

 

ECOLE kurset fik i 2005 tildelt European Schoolnets eLearning 2005 Award top100 pris.

 

             

 

     
Ide & oplæg: Viljenka Savli, Slovenien