eTwinning>>
 
 
EU lancerede eTwinning portalen i januar 2005. Portalen er et elektronisk samarbejdsforum på internettet, hvor lærere og skoleledere fra europæiske grundskoler og ungdomsuddannelser kan mødes, skabe kontakter og gennemføre samarbejdsprojekter

Ved at deltage i et eTwinning projektsamarbejde kan man også deltage i forskellige konkurrencer med sin klasse.

European Schools Project (The Image of the Other) og eTwinning underskrev i januar 2006 et ’Memorandum of Understanding’, hvilket betyder, at de to projekter gensidigt henviser til hinanden.

Desuden har ESP-DK og NSS - den danske koordinator for eTwinning -samarbejdet omkring udarbejdelse af den danske udgave af the Image.
 

Se mere om eTwinning på EMU

Lærere i grundskolen - internationalt

Gymnasiale uddannelser -  internationalt

 

Birte Kjær Peulicke

             

     

 

     
Ide & oplæg: Viljenka Savli, Slovenien