3. verden >>     
 
  
 
 


Når samtalen falder på at indgå i et CSCL projekt, er målgruppen oftest skoler i Europa eller Nordamerika. Sjældnere er blikket rettet mod skoler i den 3. verden, hvilket er lidt ærgerligt, for her findes der masser af lærere og elever, som hellere end gerne vil indgå i et samarbejdsprojekt over nettet.

I det hele taget tanken om at indlade sig på et samarbejdsprojekt i fx Asien eller Afrika - strander oftest på opfattelsen af, at forskelligheden i skolekulturerne på forhånd synes at rumme uoverstigelige problemer. Ligeledes forekommer klassekvotienter med måske mere end 60 elever at gøre forestillingen om et samarbejde til en uhensigtsmæssig og uhåndterlig størrelse. Men erfaringen viser, at det med lidt ekstra planlægning og megen snilde og god vilje kan lade sig gøre.

Vi synes ikke, at man skal undlade at gøre et forsøg, hvis muligheden byder sig.

På dansk findes der masser af spændende og udfordrende materiale om den 3. verden, som man med stort udbytte kan bruge i sin undervisning, og måske bruge som opvarmning til et samarbejdsprojekt. 

Her følger en række links med virkelig fine undervisningsmaterialer, som vi kan anbefale at benytter i sin unervisning.


            

En global skole i en global verden

Globalskole.dk er hjemmesiden, hvor undervisere og elever kan finde ideer og inspiration til undervisning med globalt perspektiv. Fokus er på forholdet mellem rige og fattige lande og på mennesker, natur og kultur.


Personlige historier, artikler, billeder og filmklip viser u-landsbøndernes vilkår i den globale verden. ULANDBRUG.DK handler om globalisering, handel, WTO og udvikling, med udgangspunkt i landbrug i u-landene. Hjemmesiden henvender sig til alle som interesserer sig for u-lande og globalisering og er målrettet ungdomsuddannelserne.


U_WEB er DANIDAs website for børn og unge om u-lande og udviklingsbistand


   Børn og skoler


 IBIS - Hele verden i skole


 Børnearbejde, hvad er det?


  Dansk Røde kors' skoletjeneste

 

 

 

     
Ide & oplæg: Viljenka Savli, Slovenien