Next ESP conference

Time: 3rd to 6th November 2016
Location: Lisbon

 It is a pleasure for the ESP-Board to announce our upcoming seminar that will take place in Portugal, Lisbon from the 3rd to 6th November 2016 at the Hotel Olissippo Oriente.

The seminar will focus on Global Learning and has the title:

Global Learning through ESP’

At the seminar we will visit schools where you might be able to make contact with teachers and students. We have keynote speakers from UK talking about global learning in schools, we have different workshops on ICT-tools, e-Twinning, Erasmus+, Unesco, Head teacher’s etc.

Read about our seminar in our flyer and take a look at the preliminary programme.

As an association we are eligible to ask for funding through the ERASMUS+ programme.

If you are interested you can register here.

We hope to see you in Lisbon​ 

Med venlig hilsen, Best regards


Birte Kjær Peulicke
Glocal Consult
European Schools Project, ESP
University College UCC
Senior Consultant, PD
Titangade 11
DK-2200
Denmark


European Schools Project (ESP) udgør i dag et netværk af skoler og undervisningsinstitutioner bredt, primært i Europa.
Samarbejdet i ESP har sit udspring i to af hinanden uafhængige udviklingsprojekter på henholdsvis Danmarks Lærerhøjskole (1987) og University of Amsterdam, Holland (1987). Se mere HER.
European Schools Project er i dag det ældste eksisterende netværksprojekt af sin art i verden

 

Formål
Det er projektets formål at kvalificere lærere til sammen med deres elever og med brug af informationsteknologien at kunne planlægge, gennemføre og evaluere internationale samarbejdsprojekter - CSCL projekter. 

Således at projekterne:
*  er et resultat af en kollektiv arbejdsproces mellem de deltagende lærere
*  er en del af læseplanen
*  rummer såvel en kulturel som en global dimension
*  viser innovative og kreative tilgange med hensyn til: aktiviteter, metodik, produkt og spredning
*  kan være model for fremtidige projekter
*  benytter sig af it-værktøjer i bred forstand
*  bliver evalueret og resultaterne heraf formidles og bruges som inspiration og udgangspunkt for
     nye projekter

Et andet vigtigt formål er at afholde kurser samt udvikle undervisningsmateriale til brug for internationale samarbejdsprojekter.

Konferencer
Et særkende for ESP er de årlige
lærerkonferencer, der afholdes på skift i de deltagende lande, hvor planlægning og evaluering af samarbejdsprojekter, pædagogik, innovation og udviklingen inden for it er vigtige omdrejningspunkter.  

Koordinatorer

Et andet særkende for ESP er, at der i de deltagende lande er koordinatorer eller kontaktpersoner, som kan hjælpe med etablering af projekter. Koordinatorerne indgår i ESPs styregruppe (The Board)

 

Samarbejder
Gennem årenes løb er der etableret adskillige samarbejdsprojekter mellem skoler, pædagogiske centre, seminarier, universiteter m. fl.

I 2005 indgik ESP en samarbejdsaftale med eTwinning projektet.
 

Du kan læse mere om ESP projektet på de følgende sider. Du er også velkommen til at kontakte mig. 

Venlig hilsen 

Birte Kjær Peulicke

 

Ide & oplæg:
Viljenka Savli, Slovenien